We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Kaznodzieja (px3)

by Fischerle

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €4 EUR  or more

   

 • Limited Edition Cassette
  Cassette + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Kaznodzieja (px3) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
3.
Tłum 07:26
4.
Uległość 05:16

about

Swoje spojrzenie ukrywam za księżycową maską, ale w trakcie wystąpień przed tłumem z łatwością znajduję słabych i niepewnych siebie. Przyciągam ich siłą moich słów, nawleczonych jedno po drugim na nić kłamstwa ciągnącą się aż za horyzont. Pragną mojej bliskości, bo ujmuję w piękne słowa to, co chcą o sobie usłyszeć. Dopiero kiedy zaczynają mi służyć, ich życie nabiera sensu. Być przywódcą to posługiwać się wieloma dłońmi jednocześnie.

Notka autorska:

Jakiś czas temu poznałem niemieckiego archeomuzykologa, Adje Botha, który w swoich badaniach zajmuje się azteckimi instrumentami z miasta Teotihuacan. Ponieważ – jak się od niego dowiedziałem – aktualnie nauka jest w posiadaniu szczątkowych materiałów faktograficznych dotyczących ich obsługi, czasem zamykających się w jednym graficznym przedstawieniu, większość z tych instrumentów wisi w performatywnej próżni. Taki stan rzeczy, być może nieco naiwnie, wydał mi się czymś niezwykłym – w mojej codziennej przestrzeni prawie wszystko ma jakąś instrukcję, skalę i przypisane hiperłącze, a wirtuozeria przypomina skakanie przez płonącą obręcz muzyki. Piękne brzmienie glinianych rekonstrukcji i brak czytelnych punktów odniesienia zainspirowały mnie do nagrania tego albumu, który stara się łączyć patalaxową plemienność z kompozycyjnymi zabiegami wypracowanymi w miejscach istniejących faktycznie na mapie.

I hide my gaze behind the moon mask, but during speeches in front of crowds I shall easily find the weak and insecure ones. I attract them with the power of my words, strung one after another on a thread of lies that extends beyond the horizon. They desire intimacy with me, because I put in beautiful words what they wish to hear about themselves. Their life becomes meaningful only when they begin to serve me. To be a leader is to use multiple hands simultaneously.

Note:

Some time ago I met a German archeomusicologist, Adje Both, who in his research deals with Aztec instruments from the city of Teotihuacan. As I learned from him - nowadays science possesses merely vestigial material regarding methods of their use, which by and large are enclosed in only a single graphic representation, wherefore most of these instruments are suspended in a performative vacuum. This conjuncture seemed unusual to me. Perhaps it was a bit naively of me, yet in my everyday milieu almost everything has some kind of instruction, scale and a hyperlink attached, and the craftsmenship brings to mind jumping through a burning hoop of music. The beautiful sound of clay constructions and the lack of clear reference inspired me to record this album, which endeavours to combine patalaxic tribalism with compositional treatments elaborated in places on the map that actually exist.

credits

released June 19, 2020


Music, mix, mastering - Mateusz Wysocki
Recordings of acoustic instruments - Jacek Szczepanek
Graphic design – Gosia Słomska

The precolumbian instruments used for this recording were provided by Arnd Adje Both, Teotihuacan Virtual Sound Map Project © 2020.

license

all rights reserved

tags

about

Patalax (Pawlacz Perski Sublabel) Poland

contact / help

Contact Patalax (Pawlacz Perski Sublabel)

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Kaznodzieja (px3), you may also like: